Arduino – 7 Segment Display

7segment_bb

Arduino – 7 Segment Display

7 Segment Display içinde ledlerin bulunduğu bir göstergedir. Ortak Anot veya Ortak Katot olarak 2’ye ayrılır. Her segmentin 1 sinyal ucu vardır. Kullandığınız display ortak anot ise displayin segment uçlarına 0V sinyali gönderilir, diğer bacaklarına ise +5V bağlanır. Display ortak katot ise tam tersi segment uçlarına 5V sinyali gönderilir, diğer uçlarına ise 0V verilir. Biz uygu-
lamızda ortak katot kullandık. Arduinodan 5v sinyal yollayarak segmentleri yakmış oluyoruz. Bu uygulamada 0-9 sayacı yaptık. Sayı saniyede bir artıyor. İf koşulu ile kontrol yapıldıktan sonra sayı hangi değerde ise o rakam display de gözükecek.

7segment_bb

Program Kodları

#define segmentA 2 // 2 numaralı pin segmentA olarak tanımlandı.
#define segmentB 3 // 3 numaralı pin segmentB olarak tanımlandı.
#define segmentC 4 // 4 numaralı pin segmentC olarak tanımlandı.
#define segmentD 5 // 5 numaralı pin segmentD olarak tanımlandı.
#define segmentE 6 // 6 numaralı pin segmentE olarak tanımlandı.
#define segmentF 7 // 7 numaralı pin segmentF olarak tanımlandı.
#define segmentG 8 // 8 numaralı pin segmentG olarak tanımlandı.

byte sayi = 0; //sayi adında değişken oluşturuldu.
void setup() {
for(byte i=2; i<9;i++)
{
pinMode(i,OUTPUT); // 2-8 arasındaki pinler çıkış olarak tanımlandı.
}
}

void loop() {
if(sayi == 0)//sayı sıfır ise 0 rakamı gözükecek.
{
digitalWrite(segmentA,HIGH);
digitalWrite(segmentB,HIGH);
digitalWrite(segmentC,HIGH);
digitalWrite(segmentD,HIGH);
digitalWrite(segmentE,HIGH);
digitalWrite(segmentF,HIGH);
digitalWrite(segmentG,LOW);
}
else if(sayi == 1)//sayı bir ise 1 rakamı gözükecek.
{
digitalWrite(segmentA,HIGH);
digitalWrite(segmentB,HIGH);
digitalWrite(segmentC,HIGH);
digitalWrite(segmentD,HIGH);
digitalWrite(segmentE,HIGH);
digitalWrite(segmentF,HIGH);
digitalWrite(segmentG,LOW);
}
else if(sayi == 2)//sayı iki ise 2 rakamı gözükecek.
{
digitalWrite(segmentA,HIGH);
digitalWrite(segmentB,HIGH);
digitalWrite(segmentC,LOW);
digitalWrite(segmentD,HIGH);
digitalWrite(segmentE,HIGH);
digitalWrite(segmentF,LOW);
digitalWrite(segmentG,HIGH);
}
else if(sayi == 3)//sayı üç ise 3 rakamı gözükecek.
{
digitalWrite(segmentA,HIGH);
digitalWrite(segmentB,HIGH);
digitalWrite(segmentC,HIGH);
digitalWrite(segmentD,HIGH);
digitalWrite(segmentE,LOW);
digitalWrite(segmentF,LOW);
digitalWrite(segmentG,HIGH);
}
else if(sayi == 4)//sayı dört ise 4 rakamı gözükecek.
{
digitalWrite(segmentA,LOW);
digitalWrite(segmentB,HIGH);
digitalWrite(segmentC,HIGH);
digitalWrite(segmentD,LOW);
digitalWrite(segmentE,LOW);
digitalWrite(segmentF,HIGH);
digitalWrite(segmentG,HIGH);
}
else if(sayi == 5)//sayı beş ise 5 rakamı gözükecek.
{
digitalWrite(segmentA,HIGH);
digitalWrite(segmentB,LOW);
digitalWrite(segmentC,HIGH);
digitalWrite(segmentD,HIGH);
digitalWrite(segmentE,LOW);
digitalWrite(segmentF,HIGH);
digitalWrite(segmentG,HIGH);
}
else if(sayi == 6)//sayı altı ise 6 rakamı gözükecek.
{
digitalWrite(segmentA,HIGH);
digitalWrite(segmentB,LOW);
digitalWrite(segmentC,HIGH);
digitalWrite(segmentD,HIGH);
digitalWrite(segmentE,HIGH);
digitalWrite(segmentF,HIGH);
digitalWrite(segmentG,HIGH);
}
else if(sayi == 7)//sayı yedi ise 7 rakamı gözükecek.
{
digitalWrite(segmentA,HIGH);
digitalWrite(segmentB,HIGH);
digitalWrite(segmentC,HIGH);
digitalWrite(segmentD,LOW);
digitalWrite(segmentE,LOW);
digitalWrite(segmentF,LOW);
digitalWrite(segmentG,LOW);
}
else if(sayi == 8)//sayı sekiz ise 8 rakamı gözükecek.
{
digitalWrite(segmentA,HIGH);
digitalWrite(segmentB,HIGH);
digitalWrite(segmentC,HIGH);
digitalWrite(segmentD,HIGH);
digitalWrite(segmentE,HIGH);
digitalWrite(segmentF,HIGH);
digitalWrite(segmentG,HIGH);
}
else if(sayi == 9)//sayı dokuz ise 9 rakamı gözükecek.
{
digitalWrite(segmentA,HIGH);
digitalWrite(segmentB,HIGH);
digitalWrite(segmentC,HIGH);
digitalWrite(segmentD,HIGH);
digitalWrite(segmentE,LOW);
digitalWrite(segmentF,HIGH);
digitalWrite(segmentG,HIGH);
}
sayi++;
if(sayi >= 10) sayi = 0;
delay(1000); // 1 saniye bekledik.
}

0 Yorum

Kimliğiniz ile giriş yapın

veya    

Ayrıntılarınızı unuttunuz mu?

Create Account