Arduino – Buton ile Led Yakmak

buton_led_bb

Arduino – Buton ile Led Yakmak

Bu uygulamada butona basıldığında arduinoya 1 sinyali(+5V) gidecek ve led yanacak. Basılmadığı durumda ise arduinoya 0 sinyali(0V) gidecek ve led sönük kalacak.buton_led_bb

Program Kodları

#define led 2 // Led 2 numaralı pine tanımlandı.
#define buton 3 // Buton 3 numaralı pine tanımlandı.
void setup() {
pinMode(led,OUTPUT); // Ledin bulunduğu pin çıkış olarak tanımlandı.
pinMode(buton,INPUT); // Butonun bulunduğu pin giriş olarak tanımlandı.
}

void loop() {
if(digitalRead(buton) == 1)//Buton basılı ise led yanacak.
{
digitalWrite(led,HIGH); //Led’i yaktık.
}
else //Buton basılı değil ise led sönük olacak.
{
digitalWrite(led,LOW); //Led’i söndürdük.
}
}

0 Yorum

Kimliğiniz ile giriş yapın

veya    

Ayrıntılarınızı unuttunuz mu?

Create Account