Arduino – LDR ile Led Yakmak

ldr_led_bb

Arduino – LDR ile Led Yakmak

Foto dirençler(LDR), üzerlerine düşen ışık şiddetiyle ters orantılı olarak dirençleri değişen elemanlardır. Foto direnç, üzerine düşen ışık arttıkça direnç değeri lineer olmayan bir şekilde azalır. LDR’nin aydınlıkta direnci minimum, karanlıkta maksimumdur. Bu uygulamada LDR’nin üzerine düşen ışık azaldığında led yanacaktır. LDR’nin sinyal ayağı ile 5V arasına 1K Ohm direnç koymamız gerekiyor.

ldr_led_bb

Program Kodları

#define ldr A5 //Ldr A5 pinine tanımlandı.
#define led 3 //Led 3 numaralı pine tanımlandı.
void setup()

{
Serial.begin(9600); //Haberleşme hızını ayarladık.
pinMode(led,OUTPUT); // Ledin bulunduğu pin çıkış olarak tanımlandı.
}
void loop()

{
int deger = analogRead(ldr); // analogRead ile “ldr” isimli pinden(A5) Ldr’den okuduğumuz değerleri “deger” değişkenine atıyoruz.
Serial.println(deger);//Ldr den gelen bilgileri seri port ekranına yazdırıyoruz.
if(deger >= 300)//Deger 300 den büyük ise led yanacak.
{
digitalWrite(led,HIGH); //Ledi yaktık.
}
else{ //Deger 300 den küçük ise led sönecek.
digitalWrite(led,LOW); //Ledi söndürdük.
}
}

0 Yorum

Kimliğiniz ile giriş yapın

veya    

Ayrıntılarınızı unuttunuz mu?

Create Account