Arduino – Lm35 ile Sıcaklık Okuma

lm35

Arduino – Lm35 ile Sıcaklık Okuma

Lm35 ortamdaki sıcaklığa göre analog çıkış veren bir elemandır. Bu uygulamada Lm35 ısıtarak ledleri kademeli bir şekilde yakacağız. Sıcaklık 35 derecenin altında ise ledler sönük kalacak. Sıcaklık 35-45 derece arasında ise 1. led yanacak. Sıcaklık 45-55 derece arasında ise 1.led ve 2.led yanacak. Sıcaklık 55 derecenin üstünde ise bütün ledler yanacak.

lm35

Program Kodları

float sicaklik; //Analog değeri dönüştüreceğimiz sıcaklık
float analoggerilim; //Ölçeceğimiz analog değer

#define sicaklikpin A0 //Analog değer girişi
#define led1 A3 //led1 A1 pinine tanımlandı.
#define led2 A4 //led2 A2 pinine tanımlandı.
#define led3 A5 //led3 A3 pinine tanımlandı.
void setup () {
pinMode(led1,OUTPUT); //led1 pini çıkış olarak tanımlandı.
pinMode(led2,OUTPUT); //led2 pini çıkış olarak tanımlandı.
pinMode(led3,OUTPUT); //led3 pini çıkış olarak tanımlandı.
}

void loop () {
analoggerilim = analogRead(sicaklikpin); //A1’den değeri ölç
analoggerilim = (analoggerilim/1023)*5000;//değeri mV’a dönüştr
sicaklik = analoggerilim /10,0; // mV’u sicakliğa dönüştür

if(sicaklik > 55){
analogWrite(led1,255);
analogWrite(led2,255);
analogWrite(led3,255);
}
else if(sicaklik > 45){
analogWrite(led1,255);
analogWrite(led2,255);
analogWrite(led3,0);
}
else if(sicaklik > 35)
{analogWrite(led1,255);
analogWrite(led2,0);
analogWrite(led3,0);}

else if(sicaklik <= 35){
analogWrite(led1,0);
analogWrite(led2,0);
analogWrite(led3,0);
}
delay(100);

}

0 Yorum

Kimliğiniz ile giriş yapın

veya    

Ayrıntılarınızı unuttunuz mu?

Create Account