Arduino – Potansiyometre ile Buzzer ve Led Kontrolü

pot_led_buzzer_bb

Arduino – Potansiyometre ile Buzzer ve Led Kontrolü

Buzzer verilen voltaja göre farklı ses sinyalleri sağlayan bir cihazdır. Bacağın biri GND ye diğerini arduinonun sinyal bacağına bağlıyoruz. Potansiyometrenin kademesine göre ledler yanacak. Potansiyometreden gelen değere göre buzzer o frekansta ses çıkartacaktır.pot_led_buzzer_bb

Program Kodu

#define kirmizi 2 // Kırmızı Led 2 numaralı pine tanımlandı.
#define sari 3 // Sarı Led 3 numaralı pine tanımlandı.
#define yesil 4 // Yeşil Led 4 numaralı pine tanımlandı.
#define buzzer 9 // Buzzer 9 numaralı pine tanımlandı
#define pot A5 // Potansiyometre A5 pinine tanımlandı.

int deger; //deger adında değişken tanımladık.

void setup()
{
pinMode(kirmizi,OUTPUT); //Kırmızı ledin bulunduğu pin çıkış olarak tanımlandı.
pinMode(sari,OUTPUT); //Sarı ledin bulunduğu pin çıkış olarak tanımlandı.
pinMode(yesil,OUTPUT); //Yeşil ledin bulunduğu pin çıkış olarak tanımlandı.
pinMode(buzzer,OUTPUT); // Buzzer ın bulunduğu pin çıkış olarak tanımlandı.
}

void loop() {
deger = analogRead(pot); // analogRead ile “pot” isimli pinden(A5) Potansiyometrede okuduğumuz değerleri “deger” değişkenine atıyoruz.
if(deger > 682)//deger 682 den büyük ise Kırmızı led yanacak ve buzzer farklı bir ton da ötecek.
{
digitalWrite(kirmizi,HIGH); //Kırmızı ledi yaktık.
digitalWrite(sari,LOW); // Sarı ledi söndürdük.
digitalWrite(yesil,LOW); // Yesil ledi söndürdük.
tone(buzzer,(analogRead(pot))); //Potansiyometre ile okuduğumuz değere göre farklı tonlarda buzzer ötecek.
}
else if(deger > 341) //deger 341 den büyük ise Sarı led yanacak ve buzzer farklı bir ton da ötecek.
{
digitalWrite(kirmizi,LOW); // Kırmızı ledi söndürdük.
digitalWrite(sari,HIGH); //Sarı ledi yaktık.
digitalWrite(yesil,LOW); // Yesil ledi söndürdük.
tone(buzzer,(analogRead(pot))); //Potansiyometre ile okuduğumuz değere göre farklı tonlarda buzzer ötecek.
}
else if(deger <= 341) //deger 341 den küçük ise Yeşil led yanacak ve buzzer farklı bir ton da ötecek.
{
digitalWrite(kirmizi,LOW); // Kırmızı ledi söndürdük.
digitalWrite(sari,LOW); // Sarı ledi söndürdük.
digitalWrite(yesil,HIGH); //Yesil ledi yaktık.
tone(buzzer,(analogRead(pot))); //Potansiyometre ile okuduğumuz değere göre farklı tonlarda buzzer ötecek.
}

}

0 Yorum

Kimliğiniz ile giriş yapın

veya    

Ayrıntılarınızı unuttunuz mu?

Create Account