Arduino – Potansiyometre ile Led Kontrol

Arduino – Potansiyometre ile Led Kontrol

Bu uygulamada potansiyometrenin konumuna göre ile ledleri yakacağız. Potansiyometre ayarlanabilir direnç’tir. Potansiyometre genel olarak 3 bacaklıdır. 2 bacağı sabit diğer bacağı hareketlidir. Sabit bacaklara +5V ile 0V
bağlanır. Hareketli bacaktan ise potansiyometrenin bulunduğu konumuna göre değer gelir. Potansiyometreden gelen bilgileri arduino’nun analog pinleri veya pwm pinleri ile okuyabiliriz. Potansiyometreden arduino’ya 0-1023 arasında değer gelir. Programımızda ise 3 ledimiz olduğu için 1023’ü 3’e böldük ve 3 farklı değer arasında o değere ait ledlerimiz yanacaktır.0-341 arasında yeşil led, 341-682 arasında sarı led, 682-1023 arasında ise kırmızı led yanacaktır.pot_led_bb

Program Kodlar

#define kirmizi 2 // Kırmızı Led 2 numaralı pine tanımlandı.
#define sari 3 // Sarı Led 3 numaralı pine tanımlandı.
#define yesil 4 // Yeşil Led 4 numaralı pine tanımlandı.
#define pot A0 // Potansiyometre A0 pinine tanımlandı.
int deger; //deger adında değişken tanımladık.
void setup()
{
pinMode(kirmizi,OUTPUT); //Kırmızı ledin bulunduğu pin çıkış olarak tanımlandı.
pinMode(sari,OUTPUT); //Sarı ledin bulunduğu pin çıkış olarak tanımlandı.
pinMode(yesil,OUTPUT); //Yeşil ledin bulunduğu pin çıkış olarak tanımlandı.
}

void loop() {
deger = analogRead(pot); // analogRead ile “pot” isimli pinden(A0) Potansiyometrede okuduğumuz değerleri “deger” değişkenine atıyoruz.
if(deger > 682)//deger 682 den büyük ise Kırmızı led yanacak.
{
digitalWrite(kirmizi, HIGH); //Kırmızı ledi yaktık.
digitalWrite(sari, LOW); // Sarı ledi södürdük.
digitalWrite(yesil, LOW); // Yesil ledi södürdük.
}
else if(deger > 341)//deger 341 den büyük ise Sarı led yanacak.
{
digitalWrite(kirmizi, LOW); // Kırmızı ledi södürdük.
digitalWrite(sari, HIGH); //Sarı ledi yaktık.
digitalWrite(yesil, LOW); // Yesil ledi södürdük.
}
else if(deger <= 341)//deger 341 den küçük ise Yeşil led yanacak.
{
digitalWrite(kirmizi, LOW); // Kırmızı ledi södürdük.
digitalWrite(sari, LOW); // Sarı ledi södürdük.
digitalWrite(yesil, HIGH); //Yesil ledi yaktık.
}
}

0 Yorum

Kimliğiniz ile giriş yapın

veya    

Ayrıntılarınızı unuttunuz mu?

Create Account