Basic Shield ile Arduino Uygulamaları

basicshield1

Basic Shield ile Arduino Uygulamaları

basicshield2

Merhabalar sizlere arduino için özel tasarlanmış olan Basic Shield hakkında birkaç bilgi vereceğim. Arduino’ya yeni başlayanlar için basit uygulamalar yapabilmelerine yardımcı olacak bir karttır. ShieldPack’in üzerinde 1 tane buzzer, 1 tane potansiyometre, 1 buton ve 5 tane led bulunmaktadır. Buzzer arduinonun dijital 6 pinine, potansiyometre arduinonun analog 0 pinine, buton arduinonun dijital 7 pinine ve ledler arduinonun dijital 13,12,11,10,9 pinlerine bağlıdır.

Buton

Buton

Led

Ledler

Potansiyometre

Potansiyometre

Buzzer

Buzzer

 

 

 

 

 

 

 

 /////////////The imperial March - STAR WARS buzzer
#define C0 16.35
#define Db0 17.32
#define D0 18.35
#define Eb0 19.45
#define E0 20.60
#define F0 21.83
#define Gb0 23.12
#define G0 24.50
#define Ab0 25.96
#define LA0 27.50
#define Bb0 29.14
#define B0 30.87
#define C1 32.70
#define Db1 34.65
#define D1 36.71
#define Eb1 38.89
#define E1 41.20
#define F1 43.65
#define Gb1 46.25
#define G1 49.00
#define Ab1 51.91
#define LA1 55.00
#define Bb1 58.27
#define B1 61.74
#define C2 65.41
#define Db2 69.30
#define D2 73.42
#define Eb2 77.78
#define E2 82.41
#define F2 87.31
#define Gb2 92.50
#define G2 98.00
#define Ab2 103.83
#define LA2 110.00
#define Bb2 116.54
#define B2 123.47
#define C3 130.81
#define Db3 138.59
#define D3 146.83
#define Eb3 155.56
#define E3 164.81
#define F3 174.61
#define Gb3 185.00
#define G3 196.00
#define Ab3 207.65
#define LA3 220.00
#define Bb3 233.08
#define B3 246.94
#define C4 261.63
#define Db4 277.18
#define D4 293.66
#define Eb4 311.13
#define E4 329.63
#define F4 349.23
#define Gb4 369.99
#define G4 392.00
#define Ab4 415.30
#define LA4 440.00
#define Bb4 466.16
#define B4 493.88
#define C5 523.25
#define Db5 554.37
#define D5 587.33
#define Eb5 622.25
#define E5 659.26
#define F5 698.46
#define Gb5 739.99
#define G5 783.99
#define Ab5 830.61
#define LA5 880.00
#define Bb5 932.33
#define B5 987.77
#define C6 1046.50
#define Db6 1108.73
#define D6 1174.66
#define Eb6 1244.51
#define E6 1318.51
#define F6 1396.91
#define Gb6 1479.98
#define G6 1567.98
#define Ab6 1661.22
#define LA6 1760.00
#define Bb6 1864.66
#define B6 1975.53
#define C7 2093.00
#define Db7 2217.46
#define D7 2349.32
#define Eb7 2489.02
#define E7 2637.02
#define F7 2793.83
#define Gb7 2959.96
#define G7 3135.96
#define Ab7 3322.44
#define LA7 3520.01
#define Bb7 3729.31
#define B7 3951.07
#define C8 4186.01
#define Db8 4434.92
#define D8 4698.64
#define Eb8 4978.03

#define BPM 120
#define H 2*Q
#define Q 60000/BPM
#define E Q/2
#define S Q/4
#define W 4*Q
///////////////////////////////

///////////Bağlantı Pinleri//////////
#define buzzer 6
#define button 7
#define led1 9
#define led2 10
#define led3 11
#define led4 12
#define led5 13

#define pot A0
/////////////////////////////////////

//////////Değişkenler////////////////
int deger;

bool mod_1 = false;
bool mod_2 = false;
bool mod_3 = false;
bool mod_4 = false;
bool baslangic = false;
/////////////////////////////////////
void setup() {
pinMode(buzzer, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5, OUTPUT);
digitalWrite(button,HIGH);

cli(); //interreptlar durduruluyor
Serial.begin(9600);
//--------------------------
//timer1 1Hz' e ayarlanıyor
//registerler sıfırlanır
TCCR1A = 0;// TCCR1A register 0'lanıyor
TCCR1B = 0;// TCCR1B register 0'lanıyor
TCNT1 = 0;//sayac değeri 0'la
// OCRxA karşılaştırma registeri 1Hz değer için ayarlanıyor
//16 MHz osilatör,1Hz timer1 ın çalışma frekansı,1024 prescalar
OCR1A = 15624;// = (16*10^6) / (1*1024) - 1 (değer 65536 dan küçük)
// CTC mod açılıyor.
TCCR1B |= (1 << WGM12);
// CS10 ve CS12 bitleri 1024 prescaler için ayarlanıyor
TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);
// timer karşılaştırma interruptı aktifleştiriliyor
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
sei();
//------------------------
}

void loop() {
if(baslangic == false)
{
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,LOW);
digitalWrite(led5,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,HIGH);
digitalWrite(led3,HIGH);
digitalWrite(led4,HIGH);
digitalWrite(led5,HIGH);
delay(1000);
baslangic = true;
}
//Serial.println(digitalRead(button));
if(analogRead(pot) > 820)
{
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,HIGH);
digitalWrite(led3,HIGH);
digitalWrite(led4,HIGH);
digitalWrite(led5,HIGH);
noTone(buzzer);
if(digitalRead(button) == 0)
{
delay(500);
mod_1 = true;
sei();
mod1();
}
}
else if(analogRead(pot) > 616)
{
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,HIGH);
digitalWrite(led4,HIGH);
digitalWrite(led5,HIGH);
noTone(buzzer);
if(digitalRead(button) == 0)
{
mod_2 = true;
delay(500);
sei();
mod2();
}
}
else if(analogRead(pot) > 412)
{
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,HIGH);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,HIGH);
digitalWrite(led5,HIGH);
noTone(buzzer);
if(digitalRead(button) == 0)
{
delay(500);
mod_3 = true;
sei();
mod3();
}
}
else if(analogRead(pot) > 208)
{
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,HIGH);
digitalWrite(led3,HIGH);
digitalWrite(led4,LOW);
digitalWrite(led5,HIGH);
noTone(buzzer);
if(digitalRead(button) == 0)
{
delay(500);
mod_4 = true;
sei();
mod4();
}
}

}
void software_Reset() //Resetleme
{
asm volatile (" jmp 0");
}

void mod1()
{
while(1)
{
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,HIGH);
digitalWrite(led3,HIGH);
digitalWrite(led4,HIGH);
digitalWrite(led5,HIGH);
delay(analogRead(pot));
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,HIGH);
digitalWrite(led4,HIGH);
digitalWrite(led5,HIGH);
delay(analogRead(pot));
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,HIGH);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,HIGH);
digitalWrite(led5,HIGH);
delay(analogRead(pot));
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,HIGH);
digitalWrite(led3,HIGH);
digitalWrite(led4,LOW);
digitalWrite(led5,HIGH);
delay(analogRead(pot));
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,HIGH);
digitalWrite(led3,HIGH);
digitalWrite(led4,HIGH);
digitalWrite(led5,LOW);
delay(analogRead(pot));
}
}

void mod2()
{
while(1)
{
if(analogRead(pot) > 820)
{
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,LOW);
digitalWrite(led5,LOW);
}
else if(analogRead(pot) > 616)
{
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,HIGH);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,LOW);
digitalWrite(led5,LOW);
}
else if(analogRead(pot) > 412)
{
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,HIGH);
digitalWrite(led4,LOW);
digitalWrite(led5,LOW);
}
else if(analogRead(pot) > 208)
{
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,HIGH);
digitalWrite(led5,LOW);
}
else if(analogRead(pot) <= 208)
{
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,LOW);
digitalWrite(led5,HIGH);
}
}
}

void mod3()
{
while(1)
{
tone(buzzer,LA3,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,LA3,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,LA3,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,F3,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,C4,S);
delay(1+S);

tone(buzzer,LA3,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,F3,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,C4,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,LA3,H);
delay(1+H);

tone(buzzer,E4,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,E4,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,E4,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,F4,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,C4,S);
delay(1+S);

tone(buzzer,Ab3,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,F3,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,C4,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,LA3,H);
delay(1+H);

tone(buzzer,LA4,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,LA3,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,LA3,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,LA4,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,Ab4,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,G4,S);
delay(1+S);

tone(buzzer,Gb4,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,E4,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,F4,E);
delay(1+E);
delay(1+E);//PAUSE
tone(buzzer,Bb3,E);
delay(1+E);
tone(buzzer,Eb4,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,D4,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,Db4,S);
delay(1+S);

tone(buzzer,C4,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,B3,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,C4,E);
delay(1+E);
delay(1+E);
tone(buzzer,F3,E);
delay(1+E);
tone(buzzer,Ab3,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,F3,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,LA3,S);
delay(1+S);

tone(buzzer,C4,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,LA3,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,C4,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,E4,H);
delay(1+H);

tone(buzzer,LA4,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,LA3,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,LA3,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,LA4,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,Ab4,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,G4,S);
delay(1+S);

tone(buzzer,Gb4,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,E4,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,F4,E);
delay(1+E);
delay(1+E);//PAUSE
tone(buzzer,Bb3,E);
delay(1+E);
tone(buzzer,Eb4,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,D4,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,Db4,S);
delay(1+S);

tone(buzzer,C4,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,B3,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,C4,E);
delay(1+E);
delay(1+E);
tone(buzzer,F3,E);
delay(1+E);
tone(buzzer,Ab3,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,F3,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,C4,S);
delay(1+S);

tone(buzzer,LA3,Q);
delay(1+Q);
tone(buzzer,F3,E+S);
delay(1+E+S);
tone(buzzer,C4,S);
delay(1+S);
tone(buzzer,LA3,H);
delay(1+H);

delay(2*H);
}
}

void mod4()
{
while(1)
{
if(analogRead(pot) > 820)
{
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,LOW);
digitalWrite(led5,LOW);
tone(buzzer,(analogRead(pot)));
}
else if(analogRead(pot) > 616)
{
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,HIGH);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,LOW);
digitalWrite(led5,LOW);
tone(buzzer,(analogRead(pot)));
}
else if(analogRead(pot) > 412)
{
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,HIGH);
digitalWrite(led4,LOW);
digitalWrite(led5,LOW);
tone(buzzer,(analogRead(pot)));
}
else if(analogRead(pot) > 208)
{
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,HIGH);
digitalWrite(led5,LOW);
tone(buzzer,(analogRead(pot)));
}
else if(analogRead(pot) <= 208)
{
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,LOW);
digitalWrite(led5,HIGH);
tone(buzzer,(analogRead(pot)));
}
}
}
ISR(TIMER1_COMPA_vect){ //timer1 interrupt ı 1Hz de tetikleniyor.

if (digitalRead(button) == 0)
{
if(mod_1 == true || mod_2 == true || mod_3 == true || mod_4 == true)
{
mod_1 = false;
mod_2 = false;
mod_3 = false;
mod_4 = false;
noTone(buzzer);
software_Reset();
}
}
cli();
}

 

Programın çalışması şu şekildedir; Potansiyometrenin değerini değiştirerek gelen değerlere göre 4 led yanmaktadır. Herhangi bir led sönükken butona basarsak ona ait bir program çalışmaktadır. Çalışan programdan çıkmak istediğimizde butona 1 saniye basılı tutup çektiğimizde bütün ledler sönüp 1 saniye sonra yanacaktır. Yeniden program seçmek istediğimiz de aynı işlemleri aynı şekilde tekrar edeceğiz.

Led1 sönükken butona tıkladığımızda ledler sırayla belli bir süre ile yanıp sönmektedir. Bu süreyi biz potansiyometre ile değiştiriyoruz.

Led2 sönükken butona tıkladığımızda 1 led potansiyometreden gelen değere göre yanmaktadır.

Led3 sönükken butona tıkladığımızda Star Wars The imperial March müziği buzzerdan çalmaktadır.

Led4 sönükken butona tıkladığımızda Potansiyometreden gelen değerlere göre ledler yanmaktadır ve buzzerdan potansiyometreden gelen değerlere göre değişik frekanslarda ses çıkarmaktadır.

Uygulamanın Çalışma Videosu

0 Yorum

Kimliğiniz ile giriş yapın

veya    

Ayrıntılarınızı unuttunuz mu?

Create Account