C# Programlama Merhaba Dünya

c

C# Programlama Merhaba Dünya


class ilkprogram
{
static void Main()
{
System.Console.WriteLine("Merhaba dünya!");
}
}

Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı CTRL+F5 yaparak çalıştırınız, sonrada çıkmak için ENTER tuşuna basın.

İlk programımızın satır satır incelenmesi


  • class ilkprogram satırıyla ilkprogram adında yeni bir sınıf oluştururuz. C#’ta yazdığımız her programın en az bir sınıf içermesi zorunludur.
  • { veya } işaretleri herhangi bir sınıfın veya metodun içeriğini belirtmek için kullanılır. İlk { karakteriyle önceki satırda açtığımız ilkprogram adlı sınıfımızın içeriğine alınacak kodların başladığını, programın son satırındaki } karakteriyle de sınıfımızın içeriğine alınacak kodların sona erdiğini belirtiyoruz.
  • static void Main() satırıyla sınıfımızın içine Main adlı bir metot yerleştirdik. Bu metodun adı mutlaka Main olmalı, yoksa programımız çalışmaz. Ayrıca bu metot mutlaka oluşturduğumuz sınıfın içinde olmalı. Yine { ve } karakterleriyle metodumuzun içeriğini belirledik. Dikkat ettiyseniz bir iç içe { ve } karakterleri söz konusu. Bu durumda koyulan ilk } karakteri son açılan { karakterini kapatır.
  • Programımızın pratikte iş yapan tek kısmı ise

System.Console.WriteLine("Merhaba dünya!");

satırı. Bu satırla ekrana

 

Merhaba dünya!

yazdırdık, peki nasıl yaptık? Bunun için .Net Framework kütüphanesindeki hazır bir metottan yararlandık. Bu metot,

System

isim alanının altındaki Console sınıfında bulunuyor, ismi

WriteLine

ve konsol ekranına yazı yazdırmaya yarıyor. Parantezler arasındaki çift tırnaklar arasına alınan metni ekrana yazdırıyor. Satırın sonundaki

;

karakterini ise

{

ve

}

karakterleri açıp kapatmayan bütün C# satırlarında kullanmamız gerekiyor.

Programımızın geliştirilmiş haliusing System;
class ilkprogram
{
static void Main()
{
Console.WriteLine("Merhaba dünya!");
}
}

Bu programımızın işlevsel olarak ilk programımızdan herhangi bir farkı yok. Yani ikisi de aynı şeyi yapıyor. Ancak kodda bir farklılık var. Using System; satırı oluşmuş veSystem.Console.WriteLine("Merhaba dünya!"); satırındaki System kalkmış. using deyimi C#’ta isim alanı kullanma hakkı elde etmek için kullanılan bir anahtar sözcüktür. Yani aynı isim alanında kullanacağımız birden fazla metot varsa bu isim alanını using anahtar sözcüğüyle belirtmemiz son derece mantıklı.

Programımızın geliştirilmiş haliusing System;
class ilkprogram
{
static void Main()
{
Console.WriteLine("Entera basın!");
Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Entera bastınız!");
}
}

Bu programımız önce ekrana Entera basın! yazar. Kullanıcı entera bastığında da Entera bastınız! yazıp kendini kapatır. Console sınıfına ait olan ReadLine metodu programımızın kullanıcıdan bilgi girişi için beklemesini sağlar, yani programımızı entera basılana kadar bekletir. Kullanıcı entera bastığında da diğer satıra geçilir. Dikkat ettiysenizReadLine metodunda parantezlerin arasına hiçbir şey yazmıyoruz. C#’ta bazı metotların parantezleri arasına birşeyler yazmamız gerekirken, bazı metotlarda da hiçbir şey yazılmaması gerekir.

Eğer yazıyı beğendiyseniz bloğuma ulaşabilir daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

0 Yorum

Kimliğiniz ile giriş yapın

veya    

Ayrıntılarınızı unuttunuz mu?

Create Account